"Şİrkət fəalİyyətİ"


“Təhlükəsizlik” anlayışının çox sayda izahı vardır. Lakin bu izahlardan yalnız biri tamamilə dəqiqdir: təhlükəsiz – yəni, təhlükənin əksi. Bu anlayışı real məna ilə dolduran bir çox amillər mövcuddur. Əlbəttə ki, təhlükəsizliyin təminatına, mühafizə olunan obyektdən təhlükənin sovuşdurulmasına iddialı olanlar bu məqamın yüksək tələblərinə cavab verməlidirlər. “MAS Group MMC” firması, öz fəaliyyətinin fəlsəfəsi olaraq, məhz Maksimal Təhlükəsizliyi hesab etdiyini potensial müştərilərinin nəzərinə çatdırmağı özünə bir borc bilir. Yanğın, alovlanma, yanğın ocağı, coşan alovun dilləri, bəd niyyət, oğurluq, qarət – bütün bunlar o şeylərdir ki, yaranmalarına və ya yayılmalarına “MAS Group” imkan vermək istəmir. Belə hadisələrin fors-major formada meydana çıxmaları halında isə Şirkətimiz onların vura biləcəkləri zərəri minimuma endirməyə çalışır. Bütün bu məsələlərdə “MAS Group”ın böyük iş təcrübəsi və gördüyü işə məsuliyyətli və keyfiyyətli şəkildə yanaşması böyük rol oynayır. “MAS Group” şirkəti özünün bu menecment fəlsəfəsini - yerinə yetirilən işə institusional, köklü yanaşma ilə, personalın seçilməsinə, onun təliminə, səriştəlilik səviyyəsinin artırılmasına yüksək tələblə, ən qabaqcıl texnikanın, proqram təminatının tədarük və tətbiqi ilə təsdiq edir. “MAS Group”ın şüarı – “A”dan “Z”dək obyektin əhatə edilməsidir. Həyatın, sağlamlığın və əmlakın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə konkret məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün tətbiq edilən protokollar - operativliyin, məntiqin və effektivliyin dəqiq ahəngi üzərində bərqərar olmuşdur. “MAS Group” öz səhvləri üzərində öyrənmək üçün yox, problemləri apriori – yəni, əvvəlcədən, “təcrübədən keçənə qədər” həll etmək üçün işçi heyətlə daim treninqlər keçirir. Şirkətimizin fəaliyyətində mühüm yerlərdən birini də həm işçi heyətin, həm də ki, firmanın menecmentinin real və keyfiyyətli sertifikatlaşdırılması tutur. Sizə xidmət edən şirkətin təcrübəsi, keyfiyyəti, effektivliyi, operativliyi, müasirliyi, peşəkarlığı və vicdanlı işi – Sizin və Sizin yaxınlarınızın təhlükəsizliyinin, Sizin və onların sağlamlığının, əmlakınızın qorunmasının rəhnidir. Heç bir insan mütləq təhlükəsizliyə zəmanət verə bilməz. Lakin elə qurumlar vardır ki, MAKSIMAL şəkildə mümkün ola bilən təhlükəsizliyə zamin ola bilirlər. “MAS Group”u seçin! Təhlükəsiz həyatı seçin!
“MAS Group” şirkəti fəaliyyət göstərdiyi müddət boyunca “Sosial məsuliyyət” anlayışına xüsusi diqqət ayıraraq, ona şirkət fəlsəfəsinin ayrılmaz bir hissəsi kimi baxmışdır. Şirkətin təqdim etdiyi xidmətlər təhlükəsizliyin təmin olunması üzərindən təklif olunaraq özündə bir çox sosial elementləri əks etdirir. Həyatın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında peşəkar komandanın və yüksək keyfiyyətli, funksionallı texniki bazanın olması vacib məqamlardan biridir. Hər bir fəaliyyət sahəsində işçi faktoru şirkətin uğurunun aparıcı elementidir. Təqdim olunan hər bir xidmət sahəsi cəmiyyət və insanların təhlükəsizlik anlayışına yanaşmalarından asılıdır. Bu baxımdan, “MAS Group” şirkəti işçilərin peşəkar səviyyəsinin artırılması, maddi texniki bazanın inkişafı üçün müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirir. Müştərilərə təqdim olunan xidmətlər və gündəlik iş fəaliyyətində Sağlamlıq və Təhlükəsizlik kodeksi üzrə bütün tələblərə riayət olunur. Reallaşdırdığı xidmətlərə uyğun olaraq ətraf mühitin qorunması, ekoloji məsələlər daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqdadır. Yanğın söndürmə sistemlərinin, mühafizə və nəzarət sistemlərinin tətbiq olunması zamanı ətraf mühit daim olaraq nəzərə alınır. “MAS Group” şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrin müxtəlifliyi və coğrafi əhatəliyi geniş olmaqla müxtəlif mürəkkəblikdə olan fəaliyyətlərin reallaşması üçün cəlb olunan yeni işçilər, işlə təmin olunmaqla bərabər, peşəkar kimi inkişaf etmə imkanı əldə etmiş olurlar. Əməkdaşlıq etdiyi bir çox dünyaca məşhur şirkətlərin aparıcı mütəxəssisləri daima öz təcrübəsi ilə paylaşır, mütəxxəssislərin artan temp üzrə inkişafına yardım edir. “MAS Group” şirkəti sosial məsuliyyət fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirdiyi layihələrdən biri də “Azərbaycan Respublikası Memarlar İttifaqı” ilə əməkdaşlığa başlanmasıdır. Əməkdaşlıq çərçivəsində “MAS Group” şirkəti gənc memarlara yardım edir, Azərbaycan memarlarının tanıdılmasına öz töhvəsini vermiş olur.
“Təhlükəsizlik” anlayışının çox sayda izahı vardır. Lakin bu izahlardan yalnız biri tamamilə dəqiqdir: təhlükəsiz – yəni, təhlükənin əksi. Bu anlayışı real məna ilə dolduran bir çox amillər mövcuddur. Əlbəttə ki, təhlükəsizliyin təminatına, mühafizə olunan obyektdən təhlükənin sovuşdurulmasına iddialı olanlar bu məqamın yüksək tələblərinə cavab verməlidirlər. “MAS Group MMC” firması, öz fəaliyyətinin fəlsəfəsi olaraq, məhz Maksimal Təhlükəsizliyi hesab etdiyini potensial müştərilərinin nəzərinə çatdırmağı özünə bir borc bilir. Yanğın, alovlanma, yanğın ocağı, coşan alovun dilləri, bəd niyyət, oğurluq, qarət – bütün bunlar o şeylərdir ki, yaranmalarına və ya yayılmalarına “MAS Group” imkan vermək istəmir. Belə hadisələrin fors-major formada meydana çıxmaları halında isə Şirkətimiz onların vura biləcəkləri zərəri minimuma endirməyə çalışır. Bütün bu məsələlərdə “MAS Group”ın böyük iş təcrübəsi və gördüyü işə məsuliyyətli və keyfiyyətli şəkildə yanaşması böyük rol oynayır. “MAS Group” şirkəti özünün bu menecment fəlsəfəsini - yerinə yetirilən işə institusional, köklü yanaşma ilə, personalın seçilməsinə, onun təliminə, səriştəlilik səviyyəsinin artırılmasına yüksək tələblə, ən qabaqcıl texnikanın, proqram təminatının tədarük və tətbiqi ilə təsdiq edir. “MAS Group”ın şüarı – “A”dan “Z”dək obyektin əhatə edilməsidir. Həyatın, sağlamlığın və əmlakın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə konkret məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün tətbiq edilən protokollar - operativliyin, məntiqin və effektivliyin dəqiq ahəngi üzərində bərqərar olmuşdur. “MAS Group” öz səhvləri üzərində öyrənmək üçün yox, problemləri apriori – yəni, əvvəlcədən, “təcrübədən keçənə qədər” həll etmək üçün işçi heyətlə daim treninqlər keçirir. Şirkətimizin fəaliyyətində mühüm yerlərdən birini də həm işçi heyətin, həm də ki, firmanın menecmentinin real və keyfiyyətli sertifikatlaşdırılması tutur. Sizə xidmət edən şirkətin təcrübəsi, keyfiyyəti, effektivliyi, operativliyi, müasirliyi, peşəkarlığı və vicdanlı işi – Sizin və Sizin yaxınlarınızın təhlükəsizliyinin, Sizin və onların sağlamlığının, əmlakınızın qorunmasının rəhnidir. Heç bir insan mütləq təhlükəsizliyə zəmanət verə bilməz. Lakin elə qurumlar vardır ki, MAKSIMAL şəkildə mümkün ola bilən təhlükəsizliyə zamin ola bilirlər. “MAS Group”u seçin! Təhlükəsiz həyatı seçin!
MAS Group şirkəti öz iş potensialını artlrmaq, işçi heyətinin tam professionallardan ibarət bir komanda olmasıl üçün vakansiyalar təqdim edir və aşağıda sıralanan sahələr üzrə işçı qüvvəsi axtarır. Təhlükəsizlik sistemləri və kameraları quraşdırılmasında təcrübəsi olan işçılər Yanğın siqnalizasiya sisteminin quraşdırılmasında təcrübəsi olan işçılər Təhlükəsizlik, İT və s. sahələr üzrə satış təcrübəsi olan satış menecerləri Özünüz haqqınızda məlumatı MAS Group şirkətinin CV formasına uyğun doldurub info@masgroup.az mail ünvanına göndərmənizi xahiş edirik.Qeyd edək ki, şəkilsiz CV qəbul olunmur.