Məhsullar

"Məhsullar haqqında məlumatlar"

Intercom sistemləri

İnterkom sistemi sahələr və zonalar arasında əlaqə yaratmaq üçün nəzərdə tutulub. İnterkom sistemlərinə daxildir telefoniya, peyk və kabel televiziyası, internet. İnterkom sitemləri vasitələrinə aiddirlər selektorlu əlaqə, domofon, daxil olmanı məhdudlaşdıran oaqlar və sahələr üçün əlaqə cihazları. Hazırkı sistem təyin edilən alqoritmə uyğun zəngləri mərkəzi stansiyadan köməkçi telefon apparatlarına bölüşdürəcək və istənilməyən zənglər və ya vacib zənglər haqqında xəbər verəcək. İnterkom sistemini quraşdırarkən sistemin terminalı olan ümumi ərazi boyunca hər zonadan məlumat ötürmək, gələn müştərilərlə domofon vasitəsilə əlaqə saxlamaq, uşaqların arzu olunmayan kanallara daxil olmalarının qarşısı almaq.

  • Sürətli
  • Keyfiyyətli
  • 10%-ə qədər Endirim