Məhsullar

"Məhsullar haqqında məlumatlar"

Yanğın hidrantları

Yanğın hidrantları yanğın söndürmə vasitələrindən biri olub daha çox fabriklərdə, depolarda, binalarda, istehsal qovşaqlarında, ayrıca şəhər və qəsəbələrdə yanğına birbaşa müdaxilə nöqtərlərində istifadə olunmaqdadır. İşləmə prinsipi- açma- bağlama diski, xüsusi hidrant açarı ilə açma istiqamətində hərəkət borusu aşağıya doğru hərəkət etdirilir. Beləliklə, subah şəbəkədən ayrılaraq hidrant açılmış olur. Açma-bağlama diski bağlama yönündə, tərs hərəkət ilə bağlanmış olur. Bağlama aşağıdan yuxarıya axış istiqamətindədir.

  • Sürətli
  • Keyfiyyətli
  • 10%-ə qədər Endirim